privacy

Privacy Verklaring Pedicure Carla - Lelystad

Privacy Verklaring

Pedicure Carla -Lelystad  hierna Carla respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, bestanden en andere uitingen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons  verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Carla (Kvk 63683970). In dit reglement  laat Carla zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw  privacy te beschermen. Carla conformeert zich  daarbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u gebruik maakt van de website van Carla of anderzins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacy verklaring. Als u vragen heeft  over deze privacy verklaring, kunt u contact met ons  opnemen. Deze privacyverklaring is van toepasing  op de diensten van Carla. In het geval van een websitebezoek dient u zich ervan bewust te zijn dat  Carla niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en  bronnen ook al wordt deze link  op onze  website geplaatst.

2.  Verzameling van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens woren gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.  Wij vragen niet meer gegevens van dan  strikt noodzakelik. De persoonsgegevens,  die door Carla  kunnen worden verwerkt zijn: NAW- gegevens, telefoon/e-mail gegevens en geslacht.

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland